menu

VanThuong.Com

Blog học lập trình Java và SEO miễn phí.

Java 8 được thiết kế để hỗ trợ nhanh hơn và phát triển Java dễ dàng hơn. Cùng tìm hiểu các tính năng mới của Java 8 bao gồm: Lambda Expressions, Method References, Functional Interfaces, Default Methods, Streams,... qua các ví dụ minh họa dễ hiểu nhất.

Java 8 Stream API - Cách sử dụng phương thức filter()

Java 8 Stream API - Cách sử dụng phương thức filter()

Trong các bài viết trước liên quan đến Java 8 , tôi đã giới thiệu đến các khá nhiều phương thức hữu ích hỗ trợ cho Streams API . Tiếp theo t...

Java 8 Streams API - Cách dùng phương thức findAny, findFirst

Java 8 Streams API - Cách dùng phương thức findAny, findFirst

Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ giải thích về cách sử dụng 2 phương thức findAny() và findFirst() của Java 8 Streams API qua các ví dụ. Bài v...

Java 8 - Tìm hiểu Optional Class và một số ví dụ

Java 8 - Tìm hiểu Optional Class và một số ví dụ

Bản chất của Optional là một container (bao chứa). Nó có thể rỗng hoặc chứa giá trị NULL. Cấu trúc này nhắc nhở người dùng Optional object ...

Java 8 - Tìm hiểu Streams API và các phương thức được hỗ trợ

Java 8 - Tìm hiểu Streams API và các phương thức được hỗ trợ

Streams là một tính năng có thể nói là tuyệt vời nhất mà Java 8 mang lại các lập trình viên. Nếu như bạn chưa sử dụng qua nó bao giờ thì hã...

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Supplier<T>

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Supplier

Trong các bài viết trước tôi đã giới thiệu đến các bạn đọc giả cách dùng các interface bao gồm: Predicate , Consumer và Function . Trong bà...

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Consumer

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Consumer

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Interface Consumer<T> được giới thiệu trong Java 8. Consumer functional interface đ...

Java 8 - Tìm hiểu cách sử dụng Function<T, R>

Java 8 - Tìm hiểu cách sử dụng Function

Java 8 cung cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều Functional Interface và Function<T, R> là một trong số đó. Cũng giống như những functional ...

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Predicate

Java 8 - Tìm hiểu cách dùng Predicate

Trong Java 8, Predicate<T> là một functional interface và do đó nó có thể được sử dụng với lambda expression hoặc method reference ...

Java 8 - Khám phá cách sử dụng Default Method

Java 8 - Khám phá cách sử dụng Default Method

Sau khi giới thiệu một số bài viết về Java 8, tôi cũng đã có đề cập đến khái niệm Default Method. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới được gi...

Java 8 - Tìm hiểu Functional Interfaces trong 5 phút

Java 8 - Tìm hiểu Functional Interfaces trong 5 phút

Khi lập trình trên ngôn ngữ Java, tôi dám cá rằng bạn đã ít nhất một lần sử dụng các interface sau cho công việc của mình: java.lang.Runnabl...

Java 8 - Tìm hiểu Method References trong 5 phút

Java 8 - Tìm hiểu Method References trong 5 phút

Java 8 mang lại cho chúng ta khá nhiều tính năng mới. Trong bài viết trước đó tôi đã có đề cập đến tính năng đầu tiên là Lambda Expressions ...

Java 8 - Tìm hiểu về Lambda Expressions

Java 8 - Tìm hiểu về Lambda Expressions

Lambda Expressions là một trong những tính năng mới được giới thiệu trong Java 8. Nó tạo điều kiện cho các lập trình viên lập trình Functio...

menu