menu

VanThuong.Com

Blog học lập trình Java và SEO miễn phí.

Bài 2: Cú pháp cơ bản

Posted by on
Bài 2: Cú pháp cơ bản
Khi chúng ta xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa như là một tập hợp của các đối tượng. Các đối tượng này giao tiếp với nhau bằng cách gọi các phương thức của nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một số tóm tắt ngắn gọn của các class, object, methods và instance variables để xem ý nghĩa của nó là gì nhé.
 • Object - Các đối tượng có các trạng thái (states) và các hành vi (behaviours). Ví dụ: Dog có các trạng thái là: màu sắc, tên, giống loài và các hành vi của nó là vẫy đuôi, sủa và ăn. Một đối tượng là một thể hiện của một class
 • Class - Một class có thể được định nghĩa như là một khuôn mẫu mô tả cho các hành vi/ trạng thái của một đối tượng mà nó hỗ trợ.
 • Medthods - Một phương thức, về cơ bản nó là một hành vi. Một lớp có thể có nhiều phương thức. Trong phương thức, các logics được viết, dữ liệu được xử lý và mọi hành động được thực thi.
 • Instance Variables - Mỗi đối tượng có một tập các biến thể hiện. Một trạng thái của đối tượng được tạo bởi các giá trị được gán cho các biến thể hiện này.

Chương trình đầu tiên

Bây giwof chúng ta sẽ cùng thực hành viết chương trình Hello World đầu tiên trước khi bước vào nhập môn Java nhé. Dưới đây là chương trình sẽ in ra màn hình dòng "Hello World".
public class MyFirstJavaProgram {

  /* This is my first java program. 
  * This will print 'Hello World' as the output
  */
 
  public static void main(String []args) {
    System.out.println("Hello World"); // prints Hello World
  }
}
Để lưu lại tập tin, biên dịch và chạy chương trình các bạn hãy làm theo các bước bên dưới đây.
 • Mở trình soạn thảo Notepad và thêm vào đoạn code ở trên
 • Lưu lại tập tin với tên: MyFirstJavaProgram.java
 • Mở cửa sổ command prompt và dùng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa tập tin mà bạn vừa lưu
 • Gõ vào lệnh javac MyFirstJavaProgram.java và nhấn Enter để biên dịch đoạn code của bạn. Nếu không có bất kỳ lỗi nào xuất hiện, command prompt sẽ di chuyển bạn đến dòng tiếp theo.
 • Gõ tiếp lệnh java MyFirstJavaProgram để chạy chương trình.
 • Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ 'Hello World'
C:\> javac MyFirstJavaProgram.java
C:\> java MyFirstJavaProgram 
Hello World

Basic syntax

Để mà bắt đầu học ngôn ngữ Java, bạn cần phải nắm được những điều cơ bản sau đây. Nó sẽ giúp cho bạn tập làm quen và nhanh chóng tiếp cận với cách lập trình của Java.
 • Case Sensitivity: Java phân biệt chữ hoa và chữ thường, ví dụ cụ thể nhất là định danh Hello và hello có nghĩa khác nhau hoàn toàn trong Java
 • Tên Class: Tất cả tên lớp phải được bắt đầu bằng chữ Hoa. Nếu như bạn sử dụng nhiều từ cho tên lớp thì mỗi từ nối tiếp phải được viết hoa. Ví dụ: MyFirstJavaProgram
 • Tên method: Tên của method phải bắt đầu bằng chữ thường, là động từ hoặc cụm động từ. Nếu như sử dụng nhiều từ cho tên method thì những chữ cái tiếp nối phải được viết Hoa. Ví dụ: public void setFirstName()
 • Tên File: Như trong ví dụ trên, tên của file phải được đặt giống hệt như tên của lớp.

Java Identifiers

Tất cả các phần tử của Java đều yêu cầu phải có tên. Các tên được sử dụng cho các lớp, biến và phương thức được gọi là các định danh. Người lập trình Java cần biết và nắm rõ những điểm dưới đây:
 • Tất cả các định danh phải bắt đầu bằng ký từ (A-Z hoặc a-z), ký tự $ hoặc dấu gạch dưới (_)
 • Một từ khóa có thể không được sử dụng như một định danh
 • Quan trọng nhất định là trường hợp phân biệt HOA thường
 • Ví dụ định danh hợp lệ: age, $salary, _value, __1_value
 • Ví dụ định danh không hợp lệ: 123ten, -score

Java Modifiers

Cũng giống như những ngôn ngữ lập trình khác, Java cung cấp cho người dùng những modifier cụ thể để áp dụng cho class, methods,... Chúng ta có 2 loại modifier là:
 • Access Modifiers: default, public , protected, private
 • Non-access Modifiers: final, abstract, strictfp
Chúng ta sẽ nói rõ hơn về Modifier trong Java ở 1 bài viết khác nhé.

Java Variables

Trong Java chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 loại biến như sau:
 • Local Variables
 • Class Variables (Static Variables)
 • Instance Variables (Non-static variables)

Comment trong Java

Khá giống với C và C++, trong Java bạn được hỗ trợ để thêm vào single-line hoặc mutil-line comment. Những thứ được nằm trong comment sẽ bị bỏ qua khi Java biên dịch. Nói chung, chúng ta sử dụng comment để note lại những điểm cần lưu ý trong quá trình code mà thôi.
public class MyFirstJavaProgram{

  /* This is my first java program.
  * This will print 'Hello World' as the output
  * This is an example of multi-line comments.
  */

  public static void main(String []args){
    // This is an example of single line comment
    /* This is also an example of single line comment. */
    System.out.println("Hello World"); 
  }
} 

Bài này chỉ cung cấp cho các bạn một số kiến thức cơ bản nhất khi bắt đầu làm quen và lập trình với Java. Nếu như bạn muốn thuần thục và nắm rõ hơn nữa các quy ước cơ bản trong Java thì mình recommend các bạn đọc cuốn Clean Code của Robert C. Martin. Nó sẽ giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn trên con đường tiếp cận với ngôn ngữ lập trình này.
Đăng bình luận

menu